Informacje o Klubie

Klub Kulturalny to nieformalne zrzeszenie osób chcących atrakcyjnie spędzać wolny czas, przedstawiające propozycje dla indywidualnego wypoczynku czy wyjazdów na imprezy kulturalne. Jest to grupa non-profit.

Klub Kulturalny powstał na początku 2016 roku, chociaż pomysł jego powołania zrodził się już w roku 2015. Początkowo była to propozycja skierowana tylko do parafian Parafii św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim, ich rodzin, oraz wszystkich przyjaciół tej wspólnoty. Celem była integracja poprzez wspólne wyjazdy kulturalne i krajoznawcze, promowanie chrześcijańskich wartości oraz przedstawienie propozycji na ciekawe spędzanie czasu wolnego.

Pomysłodawcą i opiekunem Klubu Kulturalnego jest od początku Michał Braun wraz ze współpracownikami, którzy pomagają w zapisach oraz promowaniu wyjazdów w swoich środowiskach. Opracowują i przedstawiają propozycje wyjazdów, po uzbieraniu odpowiedniej liczby uczestników organizują wyjazd od strony technicznej (przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępu). Planowane będą wyjazdy do instytucji kultury (teatr, opera, muzea), wyjazdy związane z uczestnictwem w ważnych wydarzeniach, wyjazdy w celu zwiedzania i poznawania ciekawych miejsc.

Z czasem zasięg działalności „Klubu”, „instytucji” przecież nieformalnej i dobrowolnej, przestał dotyczyć tylko jednej parafii, lecz rozszerzył się praktycznie w sposób nieograniczony. W wyjazdach uczestniczą mieszkańcy Piotrkowa i innych okolicznych miast i miejscowości.