Informacje o Klubie

dav
Zarząd Klubu w Teatrze Wielkim w Łodzi

Parafialny Klub Kulturalny przy parafii św. Jana Pawła II to propozycja skierowana do wszystkich – mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, parafian Parafii św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim, ich rodzin, oraz wszystkich przyjaciół naszej wspólnoty. Celem naszej działalności jest integracja poprzez organizację wyjazdów kulturalnych i turystycznych, promowanie chrześcijańskich wartości oraz przedstawienie propozycji na ciekawe spędzanie czasu wolnego.

Opiekunami Klubu Kulturalnego są Michał Braun i Konrad Podwysocki. Opracowują i przedstawiają propozycje wyjazdów, po uzbieraniu odpowiedniej liczby uczestników organizują wyjazd od strony technicznej (przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępu). Planowane będą wyjazdy do instytucji kultury (teatr, opera, muzea), wyjazdy związane z uczestnictwem w ważnych wydarzeniach, wyjazdy w celu zwiedzania i poznawania ciekawych miejsc. Będziemy wyjeżdżali do placówek kulturalnych w Łodzi i innych miastach naszego kraju. Każdy z pewnością znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Klub Kulturalny przy Parafii św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim to jak dotąd „instytucja” nieformalna. Należy do niego każdy, kto bierze udział w konkretnym wyjeździe.

W grudniu 2016 r. nawiązaliśmy współpracę z Parafią św. Wawrzyńca w Bujnach. Na mocy tej współpracy planujemy zorganizowanie kilku wyjazdów na różne ciekawe wydarzenia. Pewna pula biletów na wyjazdy z Bujen będzie także dostępna dla osób z Piotrkowa Trybunalskiego.

Na wszelkie pytania i sugestie czekamy pod nr tel. 513-605-256.
Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.